Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych – w jaki sposób przygotować strategię?

W naszym kraju dominuje w dalszym ciągu tradycyjne podejście, zgodnie z którym wykorzystywane w ogrzewnictwie są głównie paliwa kopalniane, których stosowanie na szeroką skalę przyczynia się do bardzo wysokiej emisji gazów cieplarnianych. Z tego powodu zanim będzie można w sposób przemyślany i profesjonalny wdrażać nowoczesne rozwiązania niskoemisyjne, należy przygotować kompleksową strategię. Dodatkowo na poszczególnych etapach jego realizacji należy przeprowadzać działania monitorujące.

Konieczne w celu opracowania strategii staje się zatem dokonanie najpierw kompleksowej inwentaryzacji pod kątem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W tym celu należy skontrolować budynki mieszkalne oraz gminne, aby móc ustalić właściwy dla danej gminy bilans energetyczny. Pozwoli to w przyszłości w jak najbardziej skuteczny i odpowiadający realnym problemom sposób planować i realizować konkretne działania naprawcze. Pożądane efekty ekologiczne mają w założeniu powstawać przy możliwie jak najniższych kosztach społecznych i ekonomicznych. Projekt ma więc między innymi ułatwić proces pozyskiwania dofinansowań na termomodernizację prywatnych budynków mieszkaniowych. Aby zredukować poziom emisji gazów cieplarnianych konieczne jest zatem stopniowe wprowadzanie technologii pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w miejsce tradycyjnych metod energetyczno-ogrzewniczych.

Uzyskane w procesie inwentaryzacji dane statystycznej należy następnie poddać analizie w bazie arkusza kalkulacyjnego. Zebrane wyniki po opracowaniu będą służyły celom bieżącej diagnozy i pozwolą w przyszłości implikować właściwe rozwiązania, które finalnie mają doprowadzić do znaczącej poprawy jakości powietrza.

Więcej na: http://junkerskrakow.pl